MIRCAN recolza els refugiats d’Ucraïna

Per tal de posar el nostre granet de sorra, hem acordat destinar una ajuda humanitària a la fundació ucraïnesa Djerelo, creada per ciutadans d’aquesta nacionalitat residents al municipi de Sant Cugat del Vallès, i que destinarà aquests recursos a la captació de material de primera necessitat (alimentació, roba, etc.), a la organització logística necessària per fer arribar el material als refugiats que estan arribant a Polònia i, en segon lloc, posar recursos a disposició dels refugiats que ja estan arribant a casa nostra, a través d’un magatzem/rober al mateix municipi de Sant Cugat. Una ajuda integral a 3 bandes, que no hagués estat possible sense la col·laboració de desenes de voluntaris i aportacions econòmiques de diferents empreses. 

Des de l’equip de Mircan recolzem la solidaritat entre els pobles i esperem que aquest horror acabi el més aviat possible. 

Buscar

Categoria

Contacte