La firma americana Thermo Fisher (antiga EGS Gauging Inc)

És un dels majors proveïdors mundials de mesuradors d’espessor i pes base en continu, per a l’indústria transformadora de materies plàstiques, en els seus processos d’extrusió de làmina plana i film “cast”, així com en processos de recubriment per extrusió i proximitat, teixit no teixit, etc.

Els mesuradors d’espessor / gramatge s’utilitzan amb èxit en l’indústria dels plàstics per obtenir els següents beneficis:

 • Millora notable de la qualitat del material
 • Estalvi significatiu de matèria prima
 • Compliment de les toleràncies i especificacions de producció
 • Reducció important dels costos generals de producció i augment de la productivitat
 • Certificació de qualitat
 • Mesura de l’espessor o pes base de cada capa per separat en estructures coextruides

Els mesuradors d’espessor / gramatge de Thermo destaquen per:

 • Mesura: millor repetibilitat i precisió del mercat, així com major velocitat i resolució/li>
 • Control Automàtic: temps de resposta accelerat del capçal automàtic
 • Anàlisi del Procès: datalogging, mapa de bobina, dades històriques, alarmes, receptes, tendències del perfil, etc. permeten una millora constant del procés de fabricació

L’història de Thermo Gauging Inc es remunta a l’any 1948 quan, sota el nom de Tracerlab, s’introdueix al mercat el primer mesurador amb font radioactiva Beta. Entre 1950 i 1960, la companyia s’estableix com el major fabricant mundial de mesuradors d’espessor i solucions d’automatització de processos. Posteriorment, coneguda com LFE Corporation, surt al mercat el primer mesurador d’espessor basat en aplicacions informàtiques.

 • Entre els anys 80 i 90, Thermo introdueix al mercat encara més innovacions tecnològiques:
 • Primer mesurador d’espessor connectat en xarxa a un PC
 • Primer mesurador d’espessor en línia per a làmines multicapa
 • Primer mesurador d’espessor en línia per a cast film i biorientat
 • Sensor amb la millor precisió de mesura de tot el mercat
 • Sensor infraroig per a la mesura per separat de les capes d’un coextruït

  En l’actualitat, Thermo compta amb un expert equip d’enginyers, tècnics de vendes, suport tècnic al tot el món, etc. i disposa d’un ampli rang de sensors o fonts (beta, làser, infraroig, etc.), escàners i equips de control que s’ajusten al màxim al seu procés productiu i asseguren un ràpid retorn de la inversió.

  WEB GAUGING SOLUTIONS

  Les nostres marques

  Distribuïm les millors marques al mercat ibèric